Til dei som ynskjer å bli utøvarar i DKS Sogn og Fjordane

Drumdrum

Som resultat av kommunesamanslåinga vert det frå hausten 2020 også ny organisering av DKS. Alle tilbod til DKS i Vestland skal registerast på  "DKS-portalen.

Send inn tilbod til DKS Vestland her ->

NB! Frist for innsending av tilbod: 1.oktober 2019