Nordstranda skule

Nordstranda skule

Postadresse: , 6823 Sandane

Besøksadresse: Austrheimsbakken 80, 6823 Sandane

Telefon: 47670976 (Lærarrom), 99106228 (Kulturkontakt), 95869279 (Rektor)

E-post:nordstranda.skule@gloppen.kommune.no

Kontaktperson: Oddhild Almenning Voll, oddhild.almenning.voll@gloppen.kommune.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter