Sandane skule

Sandane skule

Postadresse: Gota 20, 6823 Sandane

Besøksadresse: Gota 20, 6823

Telefon: 99 09 49 20 (Sentralbord)

E-post:linn.kristin.oren@gloppen.kommune.no (Rektor fom 01.09.2016), may.skaden.ueland@gloppen.kommune.no (Kulturkontakt)

Kontaktperson: Linn Kristin Øren, 91331262 , linn.kristin.oren@gloppen.kommune.no, May-Iren Skåden Ueland, 99410148, may.skaden.ueland@gloppen.kommune.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter