Leikanger barneskule

Leikanger barneskule

Postadresse: Holevegen 15-17, 6863 Leikanger

Besøksadresse: Holevegen 15-17, 6863

Telefon: 57 65 68 01

Kontaktperson: Målfrid Sværen, malfrid.svaeren@leikanger.kommune.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter