Førde barneskule

Førde barneskule

Postadresse: Pb. 284, 6800 Førde

Besøksadresse: Elstervegen 1, 6800

Telefon: 57 72 10 80

Kontaktperson: Anne-Sigrunn Bjørset, anne-sigrunn.bjorset@forde.kommune.no, Ove Farsund, 97760456, 57721080, ove.tor.farsund@sunnfjord.kommune.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter