Rudolf Steinerskolen i Bergen, videregående

Rudolf Steinerskolen i Bergen, videregående

Postadresse: Postboks 4, Fantoft, 5899 Bergen

Besøksadresse: Rieber Mohnsvei 15, 5231 Paradis

Telefon: 55 92 29 29

E-post:bergen@steinerskolen.no (RSB skulepost Rudolf Steinerskolen), vgt.bergen@steinerskolen.no (RSB eigen skulepost vgt)

Kontaktperson: Marte Steffensen, 55 92 29 29 (Skulenummeret, kontor), 911 41 333 (Mobil), vgt.bergen@steinerskolen.no (Eigen post til vgs)

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter