Stord vidaregåande skule

Stord vidaregåande skule

Postadresse: Postboks 1243, 5406 Stord

Besøksadresse: Saghaugen 3 og Vikastemmo 35, 5411 Stord

Telefon: 53 45 20 00 (Hovudnr.)

E-post:post.stv@vlfk.no (STV skulepost Stord vgs båe avdelingar.)

Kontaktperson: Jan Magne Olsen, 997 46 234 (Mobil), 53 45 20 31 (Direkte), jan.magne.olsen@vlfk.no, Arild Ingvaldsen, 53 45 20 31 (Direkte), 975 40 187 (Jobbmobil), arild.ingvaldsen@vlfk.no

Tal på produksjonar: 0

  • Alle
Åpne filter