Jondal skule

Jondal skule

Postadresse: Vik 7, 5627 JONDAL

Besøksadresse: Vik 7, 5627 JONDAL

Telefon: 53 66 95 50 (Mitt mobilnr. 90 67 63 05)

Kontaktperson: Lajla-Margrethe Lindskog-Lund, 95886858, lajla-margrethe.lindskog-lund@ullensvang.kommune.no, Lill Brekke, 97 55 84 55, lill.brekke@ullensvang.kommune.no

Tal på produksjonar: 3

  • Alle

ALO - H20

Musikk, Trinn: 1-7
I konserten ALO vert vi kjende med dei tre barndomsvenane Marit, Kari og Klemet. Dei fortel om oppvekst, om det å vere venar og om korleis det er å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikk i både eit tradisjonsrikt samisk og eit moderne uttrykk. ALO er eit samisk ord og kan omsetjast med ”alltid”. Slik som vi ønskjer at venskapa frå barndommen skal vara for alltid.

Alt du trenger for å lage podkast - H20

Film, Trinn: 8-10
I dette kurset lærer elevane alt dei treng for å produsere og publisere eigne podkastar. Dei får innføring gjennom lydeksempel og praktiske oppgåver, og opplæring i dramaturgi og intervjuteknikk.Klasserommet blir gjort om til eit provisorisk studio der elevane får prøve seg både framfor og bak mikrofonen. I løpet av kurset vil fleire av desse spørsmåla bli drøfta; Kva er ein podkast? Korleis gjere intervju? Korleis skape bilde med lyd? Kva treng ein av utstyr? Korleis bruke musikk og lydeffektar? Korleis publisere ein podkast?
Podkast er godt eigna for dei som har noko på hjertet og som ønskjer å nå ut til andre menneske. Det er rimeleg både å produsere og distribuere, og kan gi tilgang til menneske på tidspunkt der andre plattformer ikkje er så godt eigna.Dette podkast-kurset kan bidra til å utvikle elevane sine digitale ferdigheter. I læreplanverket står det at eleven skal “være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver.”

Ringeren i Notre-Dame - V21

Scenekunst, Trinn: 5-7
Ei natt blir eit lite deformert barn funne på steintrappa til Notre-Dame i Paris. Eit born ingen vil ha, eller vedkjenne seg. Tjue år seinare har barnet blitt ein ung mann, med eit veksande ynskje om å gå ut i verda utanfor katedralen og møte menneska der.Handlinga i Victor Hugos klassiske roman «Ringeren i Notre Dame» fra 1831 foregår i og omkring den veldige katedralen Notre Dame i Paris på 1400-tallet. Elevane får møte Quasimodo – den vanskapte ringaren, Frollo – presten i katedralen og Esmeralda – den vakre romkvinna. Historia om Quasimodo inneheld både komikk og tragedie, skrekk og romantikk. I botn ligg ei sterk forteljing om utanforskap som mange kan kjenne seg igjen i.På scenen står musikar Bo Platzack som saman med skodespelaren Anders Sanzén i 35 ulike roller, tek publikum med inn i gatene i Paris, under jorda, opp i kyrkjetårnet og inn i den dramatiske historia om Quasimodo. 
Uttrykksform
Åpne filter