Rossland skule

Rossland skule

Postadresse: Skintveitvegen 11, 5917 ROSSLAND

Besøksadresse: Skintveitvegen 11, 5917 ROSSLAND

Telefon: 56174410

Kontaktperson: Jan Martin Kjetland Jansen, 56174410, jan.martin.kjetland.jansen@alver.kommune.no

Tal på produksjonar: 2

  • Alle

Digitalt tilbod, Les for livet! - V20 og H20

Litteratur, Trinn: 5-7
To framtidsmenneske er fanga i romsonden Littera, og berre litteraturen kan redde dei! Les for livet! er ei teaterframsyning som løfter fram aktuell litteratur for barn og unge på nynorsk, og målet er å gje elevane leselyst. Skodespelarane Hanne Mellingen og Ronnie Mega Herdlevær skulle eigentleg ha vore på DKS-turné i Vestland i vår. På tampen av skuleåret vart det laga ein digital versjon aom omhandla "Les for livet!". Den kom så seint i skuleåret at ikkje alle hadde høve til å nytte den. Vi har difor fått ny avtale som gjer at videoen blir tilgjengeleg for haustsemesteret 2020.Dette er ikkje sjølve framsyninga Les for livet!, men ein 15 minutts smakebit som skulane kan nytte. Den er ei god oppmuntring til leselyst for elevane!
Lekje til filmen på Vimeo ligg her.

Informasjon om framsyninga som skulle på turné 

Ei kjedeleg bok - V21

Litteratur, Trinn: 1-4
«Ei kjedeleg bok» er eit forfattarbesøk med song, høgtlesing, samtale og teikning. Saman med elevane vil forfattaren fundere over kva som er kjekt og kjedeleg, og elevane får lære ein ny song om dette. Boka er laga med tanke på høgtlesing, og det er lagt opp til at elevane skal vere medhjelparar og kome med innspel undervegs i historia.Ei kjedeleg bok (2017) er ei biletbok på nynorsk. Boka har fått god omtale i NRK og Barnebokkritikk.no, og er omsett til kinesisk og dansk. Ei kjedeleg bok er ein hyllest til fantasien, og i løpet av framsyninga skal elevane fantasere og dikte opp ein heilt ny karakter som ingen har møtt før. Ingen veit kva han heiter, ingen veit kvar han bur.For- og etterarbeid:
​​​​​​​Det viktigaste målet er å gje elevane ei positiv oppleving i møte med litteratur, og pirre eigen fantasi og skapartrong. For å skape forventning, er det naturleg at elevane førebur besøket ved å planlegge spørsmål til forfattaren. Kanskje nokre elevar er nyskjerrige på korleis det er å ha skriving som yrke. Som etterarbeid kan elevane arbeide vidare med skriving og teikning.Songen dei har lært under forfattarbesøket, ligg på Youtube. Denne kan også brukast i ettertid.  
Åpne filter