Røldal skule

Røldal skule

Postadresse: , 5760 RØLDAL

Besøksadresse: Seimsvegen 1, 5760 RØLDAL

Telefon: 53654880

Kontaktperson: Torbjørg Ekkje, 92824246, torbjorg.ekkje@ullensvang.kommune.no (bruke gml e-post så lenge: @odda.kommune.no)

Tal på produksjonar: 3

  • Alle

ALO - H20

Musikk, Trinn: 1-7
I konserten ALO vert vi kjende med dei tre barndomsvenane Marit, Kari og Klemet. Dei fortel om oppvekst, om det å vere venar og om korleis det er å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikk i både eit tradisjonsrikt samisk og eit moderne uttrykk. ALO er eit samisk ord og kan omsetjast med ”alltid”. Slik som vi ønskjer at venskapa frå barndommen skal vara for alltid.

Lag din eigen musikkvideo - V21

Film, Trinn: 8-10
I denne produksjonen får elevane lage sin eigen musikkvideo, og lære grunnleggande teknikkar rundt filming og redigering. Utfrå eigne idear skal elevane filme, klippe og eksportere ferdige filmar slik at dei kan visast mot slutten av skuledagen.
Elevane skal arbeide i grupper på 3 – 4, finne ein låt dei ønskjer å bruke, forme ein ide til musikkvideo og filme med mobiltelefonar. Kurset er laga med tanke på at elevar skal få betre kunnskap rundt det å bruke utstyr dei allereie har rundt seg.

Ringeren i Notre-Dame - V21

Scenekunst, Trinn: 5-7
Ei natt blir eit lite deformert barn funne på steintrappa til Notre-Dame i Paris. Eit born ingen vil ha, eller vedkjenne seg. Tjue år seinare har barnet blitt ein ung mann, med eit veksande ynskje om å gå ut i verda utanfor katedralen og møte menneska der.Handlinga i Victor Hugos klassiske roman «Ringeren i Notre Dame» fra 1831 foregår i og omkring den veldige katedralen Notre Dame i Paris på 1400-tallet. Elevane får møte Quasimodo – den vanskapte ringaren, Frollo – presten i katedralen og Esmeralda – den vakre romkvinna. Historia om Quasimodo inneheld både komikk og tragedie, skrekk og romantikk. I botn ligg ei sterk forteljing om utanforskap som mange kan kjenne seg igjen i.På scenen står musikar Bo Platzack som saman med skodespelaren Anders Sanzén i 35 ulike roller, tek publikum med inn i gatene i Paris, under jorda, opp i kyrkjetårnet og inn i den dramatiske historia om Quasimodo. 
Uttrykksform
Åpne filter