Rubbestadneset skule

Rubbestadneset skule

Postadresse: Ramskleiva 49, 5420 RUBBESTADNESET

Besøksadresse: Ramskleiva 49, 5420 RUBBESTADNESET

Telefon: 53 42 36 30

Kontaktperson: Geir Holme, 41328339, geir.holme@bomlo.kommune.no, Tone Osestad Baugstø, 53423632, 99034994, tone.baugsto@bomlo.kommune.no, Åse Rønningen, 97164383, ase.ronningen@bomlo.kommune.no

Tal på produksjonar: 1

Åpne filter