Stanghelle skule

Stanghelle skule

Postadresse: Brekkjen 23, 5724 STANGHELLE

Besøksadresse: Brekkjen 23, 5724 STANGHELLE

Telefon: 453 75 665

Kontaktperson: Kari vaksdal Faugstad, 92220416 , kari.vaksdal.faugstad@vaksdal.kommune.no

Tal på produksjonar: 3

  • Alle

Digitalt tilbod, Les for livet! - V20 og H20

Litteratur, Trinn: 5-7
To framtidsmenneske er fanga i romsonden Littera, og berre litteraturen kan redde dei! Les for livet! er ei teaterframsyning som løfter fram aktuell litteratur for barn og unge på nynorsk, og målet er å gje elevane leselyst. Skodespelarane Hanne Mellingen og Ronnie Mega Herdlevær skulle eigentleg ha vore på DKS-turné i Vestland i vår. På tampen av skuleåret vart det laga ein digital versjon aom omhandla "Les for livet!". Den kom så seint i skuleåret at ikkje alle hadde høve til å nytte den. Vi har difor fått ny avtale som gjer at videoen blir tilgjengeleg for haustsemesteret 2020.Dette er ikkje sjølve framsyninga Les for livet!, men ein 15 minutts smakebit som skulane kan nytte. Den er ei god oppmuntring til leselyst for elevane!
Lekje til filmen på Vimeo ligg her.

Informasjon om framsyninga som skulle på turné 

Papirworkshop - V21

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Ein kan lage kunst av noko så enkelt og kvardagsleg som papir.Det er dette kunstnar Bendik Vatne og forfattar Maria Dahl vil utforske saman med elevane i ein verkstad. Ved hjelp av tradisjonelle teknikkar skal elevane lage plantebasert papir frå botnen av. Med papirmasse i forskjellige fargar skapar elevane sitt eige papir som blir eit kunstverk i seg sjølv. Maria og Bendik har med det utstyret som trengs.
I etterkant av verkstaden kan skulen sette opp ei utstilling med kunstverka som elevane har laga.

S.O.S. Blomstereng - H20 og V21

Litteratur, Trinn: 1-4
Ingvild Haga vil lese høgt frå boka om humlene Hilda og Hanne. Illustrasjonar blir samtidig viste i stort format med lydkulissar i bakgrunnen. Barna får lære om gammeldagse blomsterenger, dei får innblikk i kva for artar som er knytte til desse engene, mellom andre dei mange humleartene.
S.O.S. Blomstereng er ei bildebok av Jurgen Wegter, illustrert av Ingvild Haga. Boka kan vere eit godt utgangspunkt for samtale med barna om artsrike blomsterenger. Her lever eit mylder av insekt og blomster i perfekt symbiose, og barna får innsikt i sårbar og trua natur.Ingvild Haga vil samtale med barna som får bidra med kunnskap, undring og spørsmål. Elevane får sjå eit ekte humlebol, og studere dei 35 ulike humleartene i Noreg. Til slutt diskuterer dei korleis vi kan ta vare på blomsterenger og hjelpe insekta.S.O.S. Blomstereng er et formidlingstiltak for barn og unge utgitt med støtte fra Miljødirektoratet i juli 2017. Slåttemarkene er ei trua naturtype, og direktoratet har utarbeidd ein eigen handlingsplan for dei få markene som er igjen. Ved sida av klimaendringane er tap av biologisk mangfald ei av dei største utfordringane i verda.
Uttrykksform
Åpne filter