Tilbake
"Snurrig" av Stefan Christiansen. Foto: Øystein Klakegg

Gjenoppdag! - V21

På mange skular er det kunstverk som ein ser kvar dag, men som ein berre går forbi.

Offentlege kunstprosjekt og utsmykningar blir ofte til i samband med etablering av nye offentlege bygg, eller i samband med byutviklingsprosjekt. Kunsten i desse bygga og områda er viktige for korleis ein opplever stadene, men blir ofte overlatt til seg sjølv etter at bygget eller området er tatt i bruk. Gjennom dette formidlingsopplegget vil kunstverka bli aktualisert på ny, og elevene får reflektere over kunsten de har rundt seg. 

Sjølve formidlingsopplegget er todelt:

  • Del 1: Presentasjon og samtale med elevane med utgangspunkt i kunsten på skulen eller i nærområdet.
  • Del 2: Praktisk del/verkstad der elevane får ein ny og djupare inngang til kunsten eller nærområdet.  

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Idé/ opplegg: Hordaland Kunstsenter

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Hordaland kunstsenter er eit kunstnarstyrt kunstsenter som ligg på Klosteret i Bergen. Arbeid knyttt til kunst i offentleg rom er blant kjærneoppgåvene til kunstsenteret, der dei samarbeider med både offentlege og private aktørar. Det er dette arbeidet som er utgangspunkt for prosjektet "Gjenoppdag". 

Formidlar er Petra Rahm. Ho er utdanna biletkunstnar ved Kunsthøgskulen i Bergen, og har studert kunsthistorie ved Stockholms universitet.

Rahm er tilsett på Hordaland kunstsenter der ho har ansvar for fagområdet Kunst i offentlege rom.


Publikumskommentarer