Tilbake
Foto: Joachim Joachimsen
Foto: Joachim Joachimsen
Foto: Joachim Joachimsen
Foto: Joachim Joachimsen
Foto: Joachim Joachimsen
Jonas Jeremiassen Tomter

Star Wårs (med Å) - V21 (Madam Pysj)

Det er mange som har høyrt om Star Wars-filmane, men få vil kjenne att Star Wars-miljøet i Madam Pysj sin versjon. Med masse musikk serverer skodespelarane ei framsyning full av latter og gisp. Madam Pysj tar tak i viktige tema som kjønnsroller og identitet, og med speleglede og fantasi skapar dei eit nytt univers der alt kan skje...

For korleis var det no igjen; minner ikkje Star Wars veldig om våre eigne, meir tradisjonelle eventyr med riddarar, prinsesser og skumle slemmingar som må overvinnast?

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Vestland
  • Kunstnarar / grupper: Madam Pysj

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Teaterkompaniet Madam Pysj er eit hybridteater som plukkar frå kvarandre kjende og kjære historier til det berre er tanken om kor det heile starta som står att. Medlemmane har utdanning og kunnskapar med stor breidde, på tvers av fleire estetiske felt.


Publikumskommentarer