Tilbake
Tora Troe

Tordivelen flyg i skumringen - H20

I ei doven svensk bygd driv tre unge menneske ut i sommarkvelden med ein bandopptakar. Gjennom insekta si summing og støyen frå lokaltoget plukkar mikrofonen opp ei stemme. Nokon forsøker å nå dei frå ein annan dimensjon. No byrjar eit ferieeventyr som tenåringane Annika, Jonas og David aldri kjem til å gløyme.

"Tordivelen flyg i skumringen" av Maria Gripe er ein sterk romanklassikar for barn og unge. Opphaveleg vart forteljinga laga som eit høyrespel i 1979, og serien vart for nokre år sidan kåra til det beste høyrespelet for ungdom i NRK.

No håpar Det Vestnorske Teateret at denne spenningsklassikaren vert til glede for nye generasjonar på Logen i Bergen. 


Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Produsent: Det Vestnorske Teateret i samarbeid med Teatret Vårt i Ålesund. 

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Det Vestnorske Teateret (tidlegare Hordaland Teater) er eit regionteater og vart etablert i 1988. Teateret har nynorsk som administrasjonsspråk og har ei sterk satsing på bruk av ny dramatikk og ein identitet som er forankra i det vestnorske. 

​​​​​​​

Publikumskommentarer