Tilbake

En folkefiende

En folkefiende av Henrik Ibsen blir ofte kalla verdas første drama om forureining. Ibsen stiller spørsmål ved skuleverket, den frie pressa, demokratiske prosessar og kapitalismen. Stykket er skrive for over 120 år sidan, men er likevel skremmande aktuelt i dag.


Thomas og Peter er brør.  Peter er konservativ kapitalist, Thomas er ein idealistisk rebell. Peter er byfogd og politimeister, Thomas praktiserer som lege, og brørne lever side om side i ein norsk småby. Ein dag oppdagar Thomas at vatnet i kurbadet er forpesta. Å rette opp dette vil øydelegge økonomien og livsgrunnlaget til den vesle byen, å unnlate å gjere det, vil øydelegge helsa til folk.  Den eine broren har retten på si side, den andre har makta. Begge er sta. Begge er krenka. Begge er egoistar.

En folkefiende av Henrik Ibsen er her produsert for ungdom, og er trykt saman til ei intens framsyning der tre kvinner spelar alle rollene. Med ein enkel scenografi, blir publikum invitert inn på folkemøtet i denne vesle byen. Ibsen gir oss ikkje svara, han stiller spørsmåla, og så får publikum gjere seg opp eigne meiningar om kven som er folkefienden.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Philipp Stengele er utdanna ved Hochschule der Künste Zürich i Sveits, og er no busett i Noreg. Han arbeider som regissør, forfattar, skodespelar og scenograf både for det frie feltet og ved institusjonsteater. I 2016 blei han nominert til Heddaprisen i kategorien ‘beste scenetekst’ for produksjonen «Othello, hvem stoler du på».

Elisabet Topp er ein allsidig skodespelar med lang erfaring. Etter avslutta utdanning ved Rose Bruford College of Theatre and Performance i London i 2003, har ho arbeidd free-lance i heile Europa. I Noreg har ho arbeidd ved bl. a. Riksteatret, Teatret Vårt og Figurteatret i Nordland.

Inga-Live Kippersund har fagbrev som skreddar. Ho har arbeidd med teater på ulike arenaer sidan 1982, og var ein av dei fire første som blei utdanna scenekamplærer i Nordisk scenekampforbund (1997).

Hedda Sandviger skodespelar med utdanning i drama/teater fra NTNU,  Universitetet i Oslo og The London Academy of Music and Dramatic Art. Ho har spelt i produksjonar for Barneteatret Vårt, Brageteatret, Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret. Ho spelte den vonde heksa i ‘Trollmannen fra Oz’ som vart tildelt Hedda-prisen.

Publikumskommentarer