Tilbake
Humberset foto

Lurivar og det hemmelege skrinet - V21

I framsyninga får elevane møte tunkatten Lurivar som har med seg ein koffert
med nynorske biletbøker. Så dukkar Malerina opp med staffeli og målesaker. Ho
har også med seg eit skrin ho passar godt på. Malerina elskar illustrasjonane i
biletbøkene Lurivar har med seg. Men Lurivar bryr seg ikkje så veldig om
illustrasjonane i bøkene, han er mest interessert i orda og forteljingane. Han er
også veldig nysgjerrig på kva som er oppi det hemmelege skrinet til Malerina og
pønskar ut ein måte for å lure til seg skrinet.


Saman presenterer Malerina og Lurivar nynorske biletbøker for borna og boltrar
seg i fantasifulle ord og flotte illustrasjonar inspirert av borna sjølv - på den måten
vert ingen framsyning lik!


Framsyninga og samspelet mellom Lurivar og Malerina har eit humoristisk
nesten tegnefilmaktig driv som gjer at elevane blir veldig engasjerte. Lurivar og
Malerina vert spelt av skodespelerane Hanne Mellingen og Lykke Kristine Moen

Forfattaren Lars Mæhle har skrive manus til denne produksjonen, som har form
som eit musikkteater med litteratur- og kunstformidling. Komponist Beate Lech
har laga musikk til songane som blir brukt i framsyninga.

Framsyninga er god motivasjon for vidare lesing, og vi tilrår at ein legg inn eit
bibliotekbesøk rett etter framsyninga der det er mogleg. Vi deler også ut ei liste
over nyare nynorske barnebøker til lærarane etter framsyning.

Tunkatten.no 
Tunkatten.no tilbyr nynorske digitale ressursar, og musikk frå framsyninga er tilgjengeleg på nettstaden med tekst og notar. Nettstaden har fleire forteljingar, eiga ordliste, ordleikar og lydbøker.Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Kunstnarar / grupper: Nynorsk kultursentrum
  • Idé/ opplegg: Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet og Allkunne i Ørsta, Olav H. Hauge-senteret i Ulvik og Vinje-senteret i Telemark. Stiftinga gjennomfører eit breitt kulturprogram året rundt, og eig og driv tre festivalar. 

Om kunstnar / utøvar / gruppe

OM LYKKE KRISTINE MOEN
Lykke Kristine Moen kjem frå Bergen, men har sine aner frå Voss. Ho er utdanna ved Bårdar akademiet si musikkteaterlinje (2006 -2009) og har jobba som skodespelar/songar/kulturell potet sidan.

Ho har brei erfaring både frå institusjonsteatre som Den Nationale Scene Det Vestnorske Teateret, Rogaland Teater
og Teater Vestland og det frie feltet. Ho har vore mykje på turné med DKS før og
ho har spelt ein av hovudrollene i dramaserien "Aber Bergen".


OM HANNE MELLINGEN
Hanne er frilans skodespelar, musikalartist, klovn og kulturell potet med base på
Vestlandet. Nyleg har ho spelt tittelrolla Rita i dramakomedien "Å undervise Rita",
spelt i verdas einaste heavy mental science opera: "Fish to Mars", spelt Lilly i "Annie", Marion i "Robin Hood", i "Jungelboken" og vore mykje ute på turne med Denkulturelle skulesekken. I kvardagen sprer ho glitter som "Petrine

Publikumskommentarer