Tilbake
Observatoriet

Digital litteratur Linde Hagerup

Våren 2020 tilbyr DKS nokre digitale tilbod. Tanken er at skulane lett kan formidle desse tilboda til elevane gjennom digitale medie. Under her ligg det også ei lærarrettleiing som seier meir om produksjonen. 

Linde Hagerup er forfattar, skrivelærar og avisspaltist. Ho var berre 17 år da ho kom inn på Skrivekunstakademiet i Bergen, som ei av dei yngste noensinne.
Ho mottok Kirke- og kulturdepartementets illustrasjonspris for diktssamlinga “Verdens største gorrilla og andre rim”.

Informasjon frå Kulturtanken om digital kulturformidling i DKS


NB! For dei som ikkje har høve til å nytte YouTube er filmane også tilgjengelege på Vimeo:

Del 1 https://vimeo.com/showcase/6955265/video/403675323

Del 2  https://vimeo.com/showcase/6955265/video/403680319 

Del 3 https://vimeo.com/showcase/6955265/video/403689376 

Lærarrettleiing

Last ned:
Eit digitalt DKS-besøk på småtrinnet med forfattar Linde Hagerup

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Publikumskommentarer