Tilbake
Bård Gundersen/Gundersen & meg
Bård Gundersen/Gundersen & meg
Bård Gundersen/Gundersen & meg
Bård Gundersen/Gundersen & meg
Bård Gundersen/Gundersen & meg
Bård Gundersen/Gundersen & meg
Bård Gundersen/Gundersen & meg

Fear infection (vår 2019)

Fear Infection er ei rå og sterk framsyning som gjennom tekstar og eit urbant fysisk språk tek opp tema som mobbing, press, aksept, respekt og identitet. I framsyninga vil elevane møte nokre av dei dyktigaste dansarane i landet, og etter  visninga set utøvarane av tid til samtale med elevar og lærarar.

Framsyninga kan opne for samtalar om emne som kan vere vanskelege å snakke om. Dei fem dansarane har opplevd å vere ekskluderte eller den som ekskluderer, men dei har kjempa seg vidare, bygd nytt mot og ny styrke, og har lært å tru på seg sjølv.

Målet med framsyninga er å skape større medvit, inspirere til ettertanke, endre haldningar og gi ny innsikt. Kan det som skjer i liva våre kome av at vi er usikre og gjer dårlege val? Har vi sider ved oss sjølve vi er redde for å vise fram?  Er vi redde for ikkje å passe inn? Greier vi å vere den vi ønskjer å vere, og ikkje bere «maske» for å bli aksepterte?

Mykje av mobbinga i skulen i dag kan hindrast ved å kaste lys over dette temaet. Ved å strekke ut ei hand i staden for å trykke andre ned, kan ein skape fellesskap og balanse. Det at temaet blir fortalt med bakgrunn i eigne erfaringar av nokre av dei fremste dansarane i Noreg, gjer også at bodskapen når eit lyttande og interessert publikum. 


Fear Infection har vore vist mange ulike stader i landet dei siste 6 åra, og har hausta fantastiske tilbakemeldingar! 

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Vestland
  • Idé/ opplegg: Kunstnerisk ansvarleg/konsept/idé/regi/: Belinda BrazaKoreografi: Belinda Braza med skapande dansarar

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Publikumskommentarer