Tilbake
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur.
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur.
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur.
Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur.

[KOPI] Eventyrskatten

I utstillinga møter elevane nokre av høgdepunkta innan norsk eventyrillustrasjon. Dei får kjennskap til teikningar av troll og Askeladden, av prinsesser og eventyrlege dyr. Dette er teikningar som i stor grad har prega korleis vi ser føre oss skikkelsane og karakterane i dei norske folkeeventyra. Levande bilete, musikk og eventyrforteljing vert brukt for å skape ei rik oppleving for elevane. På same tid vert merksemda retta mot teikningane som illustrasjonar: korleis beskriv og utdjupar teikningane scenene i teksten?

Utstillinga er produsert av Nasjonalmuseet i samband med 200-årsjubileet for eventyrsamlarane Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) og Jørgen Moe (1813–1882).

Ein formidlar følgjer utstillinga og møter elevene på skulen. Ved hjelp av digital projisering på fire lerret vises ei rekkje av Werenskiolds og Kittelsens mest kjende eventyrillustrasjonar. Elevane høyrer musikk spesialkomponert til utstillinga. Formidlinga består av munnleg forteljing, dialog med elevene og opning av skattekista som følgjer med utstillinga.Ein formidlar følgjer utstillinga og møter elevene på skulen. Ved hjelp av digital projisering på fire lerret vises ei rekkje av Werenskiolds og Kittelsens mest kjende eventyrillustrasjonar. Elevane høyrer musikk spesialkomponert til utstillinga. Formidlinga består av munnleg forteljing, dialog med elevene og opning av skattekista som følgjer med utstillinga.

Lærarrettleiing

Last ned:
Lærarrettleiing "Eventyrskatten".

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Idé/ opplegg: Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Publikumskommentarer