Tilbake
ukjend

TOMLANE OPP h18

"Tomlane opp!” er ein konsert som både er leiken og musikalsk alvorleg. Musikarane skapar musikken i augneblinken, men dei spelar også musikk dei har komponert tidlegare. Med hjelp frå elevane får ord og tonar ny drakt. Dei tre musikarane som kjem på besøk er alle prisbelønna improvisatørar og kjend i norsk jazzliv som nokon av dei fremste jazzmusikarane her til lands. Tomlane opp for kreativitet på ståande fot!

Lærarrettleiing

Tomlane Opp !

Musikarane treng 2 bord - eit stort og eit lite, samt to stolar. Det er naudsynt med uttak for strøm og dersom det er mogeleg - blending av gymsal. Tilgang til garderobe.

NB! Dette er ein konsert for 1. til og med 7. klassetrinn. Det er ønskjeleg at skolen syter for å blande trinna når det er to eller tre konsertar på skulen

NB! plassering for musikarane langs ribbevegg!

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland
  • Produsent: Wenche Gausdal
  • Idé/ opplegg:
    Musikerne i samarbeid med produsent Wenche Gausdal, Hordaland fylkeskommune.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Publikumskommentarer

det var kul dere og di valdig morsomtPublisert av: moad (klasse 5 tjeldstøy skule) – 9.11.2016 14:54