Kontakt oss

Øyvind Høstaker

Fagkoordinator DKS
95222168

Øyvind Lyslo

Rådgjevar produsent skulekonsertar
901 13 433

Trygve Apalset

Rådgjevar
969 41 221

Solfrid Bygstad

Konsulent
905 62 999

Guro Høyvik

Rådgjevar
415 30 608