Honorarsatser og rammeavtale

Pengar

Vestland fylkeskommune følgjer «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner"   

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande):   

KS og Creo er einige om sats frå 01.08.20 på kr 5016 pr. formidlingsdag.

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket