Honorarsatser og rammeavtale

Pengar

Vestland fylkeskommune følgjer «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner"   

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande):   

KS og Creo er einige om sats frå 01.08.20 på kr 5016 pr. formidlingsdag.

Frå 1.8.2021 vert satsen auka til 5151 kroner pr. formidlingsdag. Møte og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgjevar vert honorert med 716 kroner per time for faktisk medgått tid.

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket