Honorarsatser og rammeavtale

Pengar

Vestland fylkeskommune følgjer «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner"   

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande):   

Frå 01.08.19 Kr 4644,-
KS og Creo er einige om ny sats frå 01.08.20 på kr 5016 pr. formidlingsdag.

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket